ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าองค์การฯ พบว่าอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในบางประเทศช้าลงอย่างน่ายินดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นอัตราการติดเชื้อที่ช้าลงในประเทศยุโรปบางประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุด อาทิ สเปน อิตาลี เยอรมนี และฝรั่งเศ อย่างไรก็ดี องค์การฯ ยังได้เห็นการเร่งขึ้นอย่างน่าตกใจในประเทศอื่นๆ

โดยเฉพาะในแอฟริกา ซึ่งไวรัสได้แพร่ระบาดสู่พื้นที่ชนบทตอนนี้เราพบเห็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและการระบาดในชุมชนในประเทศต่างๆ มากกว่า 16 ประเทศพร้อมเตือนว่าอาจเกิดความยากลำบากขั้นรุนแรงกับระบบสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ทะลุขีดความสามารถในการรองรับแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ผู้อำนวยการใหญ่ย้ำว่าประเทศต่างๆ จำเป็นต้องประยุกต์มาตรการรับมือให้เข้ากับท้องถิ่น ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน